Pontius Pilatus

Wat werd er eigenlijk van Pontius Pilatus?

, , meer...

automatisch vertaald

Pilatus: Pilatus
Vitellius: Vitellius
Verteller: Verteller

Inleiding

Verteller We weten niet veel over Pilatus, we kennen zelfs zijn voornaam niet (alleen zijn middelste en achternaam). Maar we weten wel dat hij na 10 jaar regeerperiode werd afgezet. Laten we eens wat beter kijken...

Pilatus en Vitellius

Vitellius zit aan tafel. Pilatus komt binnen, ietwat onzeker.

Pilatus O Senator Lucius Vitellius, wat een eer.

Vitellius (vraagt hem zwijgend met een zwaai van zijn hand om te gaan zitten)

Pilatus (gaat angstig zitten)

Vitellius (neemt perkamentrol, rolt het op) Procurator Pontius Pilatus. Weet je waarom ze hier zijn?

Pilatus Nee, het spijt me, dat is mij niet verteld.

Vitellius Je wordt beschuldigd van talloze overtredingen.

Pilatus Welke overtredingen? Dat kan toch niet. Ik was mijn handen in onschuld!

Vitellius Dus wat de rug van de kameel brak was het bloedbad van de Samaritaanse pelgrims die naar de berg Garizim wilden gaan.

Pilatus Er waren daar veel gewapende mannen en toen leek het me veiliger....

Vitellius (onderbreekt) Om bijna iedereen te laten vermoorden? (Maar we hebben hier meer:

Verrijking van de tempelschatkist, steekpenningen, diefstal, geweld, losbandigheid, herhaalde executies zonder gerechtelijke procedures en herhaalde oefeningen van uiterst pijnlijke wreedheid, zoals we al gezien hebben.

Pilatus ik had alleen het welzijn van het land in gedachten.

Vitellius En daarom lieten ze op kosten van de staat een waterleiding aanleggen in hun privéwoning?

Pilatus Ik heb dit alleen maar gedaan zodat ik alle voorzieningen kan bieden waar ze zo aan gewend zijn, O Senator.

Vitellius (schudt zijn hoofd; gaat verder met lezen in boekrol) Tijdens hun ambtstermijn werd deze Jezus uit Galilea ook geëxecuteerd, zoals ik hier zie.

Pilatus Alles klopte in deze rechtszaak, dat weet ik zeker.

Vitellius (kijkt sceptisch) Hoe ging dat?

Pilatus (kijkt sentimenteel) Deze man! Hij werd er door de Joodse hogepriesters van beschuldigd een opruier te zijn omdat hij zichzelf een koning van de Joden noemde. Maar ik vond hem onschuldig, hij leek me ongevaarlijk. Zelfs mijn vrouw droomde over hem en vroeg me hem niet te veroordelen.

Vitellius Wat gebeurde er daarna?

Pilatus stuurde ik naar Herodes Antipas, die blijkbaar ook geen schuld kon vaststellen en hem terugstuurde. Toen wilde ik hem vrijlaten, maar de priesters gaven niet toe. Toen vroeg ik het volk en bood hen aan Jezus vrij te laten. Maar het volk werd zo opgehitst dat ze zijn dood eisten. En om een opstand te voorkomen, gaf ik toe.

Vitellius Begrijp ik je goed? Dus je hebt eigenlijk een onschuldige man laten executeren?

Pilatus Wat is waarheid? Ik moest het grote geheel voor ogen houden

Vitellius weer? Je hebt een onschuldige man laten executeren?

Pilatus Ja, maar ik kreeg bijna de indruk dat hij geëxecuteerd wilde worden. Ik vroeg hem opnieuw of hij de Koning van de Joden was en hij bevestigde dat, maar benadrukte dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat hij voor de waarheid wilde opkomen. Ik wilde toen de gewoonte gebruiken om een gevangene vrij te laten op Pesach om deze Jezus vrij te laten, maar de mensen waren zo opgewonden dat ze liever een rover vrij hadden.

Later probeerde ik het nog een paar keer, maar de Joden schreeuwden om zijn executie. Toen waste ik mijn handen in onschuld en gaf me gewonnen.

Vitellius Ja, ik weet het, daar zijn ze goed in. (kijkt weer naar het perkament) Hier staat dat het graf bewaakt werd en dat het lichaam daarna toch verdwenen is. Kun je me dat uitleggen?

Pilatus Öh... het lichaam was gestolen, bevestigden de bewakers.

Vitellius (kijkt verder in de dossiers) Hier is een verklaring gedocumenteerd van een soldaat van de wacht die bekende dat ze flauwvielen door een angstaanjagende verschijning en daarna geld aannamen van de Joodse priesters om het woord te verspreiden dat het lichaam gestolen was. Ik heb nog nooit gehoord van zo'n mengeling van incompetentie en venaliteit. Wist jij ervan?

Pilatus Uh... Ik dacht... öh

PontiusPilatus, u bent hierbij ontheven van uw post als prefect van Judea. Je reist naar Rome om je te verantwoorden bij keizer Tiberius.