De betekenis van kerk

Wat is de toekomst en betekenis van de kerk?

, , als start voor deze, meer...

automatisch vertaald

Man: Man
Vrouw: Vrouw

Vrouw en man zitten aan tafel. Vrouw lakt haar nagels. Man leest de krant.

Kijk eens aan. Ze sluiten twee van de drie protestantse kerken in Opladen.

Vrouw Twee van de drie? Dat is veel. Welke zijn dat?

Man Lützenkirchen en al snel Quettingen en dan blijft alleen de oude Bielertkerk over in Opladen.

Mevrouw Lützenkirchen? Daar bent u toch bevestigd?

Man Ja, precies. De ontheiliging was vorige week.

Vrouwen ontheiligen? Hoe ontheiliging? Wat is dat? Staan ze daar en zeggen ze vieze dingen?

Man Of pissen op de muren, ik weet het niet. (kijkt weer in de krant) Oh, ik zie net: het heet "ontwijding" en niet "ontheiliging". (haalt zijn schouders op, gaat verder met lezen)

Mevrouw Wat gebeurt er met de kerken?

Man Het landgoed in Lützenkirchen wordt verkocht en de kerk wordt waarschijnlijk gesloopt, na precies 50 jaar.

Mevrouw Na 50 jaar is de toekomst geschiedenis voor deze kerk.

Man Dat is bijna filosofisch. Is dat van de nageldamp?

Mevrouw Ja (houdt hem het flesje nagellak voor) Ruik eraan en je bewustzijn zal verruimen.

Man (vervormt zijn gezicht) Blijf van me af! (kijkt weer in de krant) Hier staat dat het geld waarschijnlijk gebruikt zal worden voor de renovatie van de Bielertkerk. Het dak is kapot en de vloer moet ook helemaal opnieuw vanwege de overstromingsschade. Dat kost meer dan 4 miljoen.

Vrouw Maar dit is een dure romance.

Man Huh? Waarom romantiek?

Mevrouw Welnu, de kerk is vooral nodig voor romantische bruiloften, grote familiefeesten zoals doop en vormsel en voor het feestelijke kerstfeest.

Man Dus is de kerk gewoon een soort evenementenbureau voor mensen zoals Lindner?

Mevrouw Patrick Lindner, de zanger?

Man Christian Lindner, de politicus!

Mevrouw Booh, u bent slim. U bent zo slim dat u zelfs...

Man (onderbreekt) Hallo?! Doe de nagellak dicht...